Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno drustvo Orient Emporium d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače
koji robu kupuju putem internet sajta www.veleprodaja.orientemporium.net
 
O B A V E Š T A V A
 
- da se prodaja robe putem internet sajta www.veleprodaja.orientemporium.net obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Orient Emporiums d.o.o.,
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 518v, Beograd, Srbija, mat.br., PIB: 102010460, šifra delatnosti Tel.:011/3478-358; 064/8238-008, www.veleprodaja.orientemporium.net, adresa za izjavljivanje
reklamacije je: online@orientemporium.net
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.veleprodaja.orientemporium.net
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.veleprodaja.orientemporium.net smatra
prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.veleprodaja.orientemporium.net poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom
namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su
objavljeni na internet sajtu www.veleprodaja.orientemporium.net
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.veleprodaja.orientemporium.net može platiti uplatom na račun u banci i odloženim plaćanjem;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da dimenzija nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način
kako je to definisano ovde.
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno
poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu
robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu
kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.
CENA ROBE- Cena pojedinačnog artikla nalazi se pod pregledom artikala, na stranici artikla i u korpi. U cenu pojedinačnog artikla uračunat je PDV, ali nisu
uračunati troškovi dostave. Troškovi dostave zavise od broja paketa od kojih je sadržana porudžbina i o ukupnom broju paketa i troškovima dostave, kupci će biti obavešteni direktno od strane zaposlenih u Orient Emporium veleprodajnom timu.
Važi ona cena artikla koja je bila vidljiva u vreme kupovine. Sve cene su trenutne i redovno ažurirane.
Dostupnost i cene ORIENT EMPORIUM proizvoda su podložne promenama zbog situacija rasprodatih zaliha, kao i štamparskih grešaka ili pogrešno istaknutih
cena. U slučaju pogrešno istaknute cene, nastojaćemo da je ispravimo što je pre moguće.